Website privacy policy

Deze website wordt beheerd door Vista Capital Advisors. Wij nemen uw privacy zeer serieus daarom verzoeken wij u dringend dit beleid zeer aandachtig door te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over:

 • Wie wij zijn
 • Hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie
 • Hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen in het geval u een klacht hebt.

Wie we zijn

Vista Capital Advisors ('wij' of 'ons') (handelend onder de naam Vista) verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, vallen wij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van toepassing is in de hele Europese Unie (inclusief Luxemburg) en zijn wij verantwoordelijk als "voor de verwerking verantwoordelijke" van die persoonlijke informatie voor de doeleinden van die wetten.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken

a) Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen de volgende persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mail

Enkele voorbeelden van wanneer wij deze informatie verzamelen zijn:

 • Wanneer u zich inschrijft voor onze brieven
 • Als u contact met ons opneemt

b) Persoonlijke informatie die u over derden verstrekt

Als u ons informatie over een andere persoon geeft, bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangesteld om namens hem te handelen en ermee heeft ingestemd dat u:

 • Geeft namens hem/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
 • Ontvangt namens hen kennisgevingen van gegevensbescherming;
 • In hun naam toestemming geven voor de overdracht van hun persoonsgegevens naar het buitenland.

c) Cookies and similar technologies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of elektronisch apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Vergelijkbare technologieën zijn onder meer webbakens, actietags, lokale gedeelde objecten ('flash cookies') en single-pixel gifs. Dergelijke technologieën kunnen worden gebruikt om de handelingen en activiteiten van gebruikers te volgen en om informatie over hen op te slaan. Wij gebruiken deze cookies en/of soortgelijke technologieën op deze website.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies gebruiken om de volgende informatie te controleren en/of te verzamelen

 • Hoe vaak een gebruiker de website bezoekt;
 • Welke pagina's de gebruiker bezoekt;
 • Verkeersgegevens;
 • Locatiegegevens;

Deze informatie helpt ons om een profiel van onze gebruikers op te bouwen. Een deel van deze informatie kan geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij u niet individueel kunnen identificeren.

Bovendien moet worden opgemerkt dat in sommige gevallen onze cookies of soortgelijke technologieën eigendom kunnen zijn van en beheerd worden door derden die ook persoonlijke informatie over u verzamelen.

Bij het eerste gebruik van onze site zullen wij u vragen of u instemt met ons gebruik van cookies. Als u dat niet doet, zullen er geen cookies worden gebruikt. Daarna kunt u zich op elk moment afmelden voor het gebruik van cookies of u kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en de onderstaande websites vertellen u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige van onze website functies als gevolg daarvan niet functioneren.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid voor de website.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen verwijzen wij u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij verzamelen informatie over onze gebruikers voor de volgende doeleinden:

u identificeren en uw accounts bij ons beheren; uw bestelling verwerken; onderzoek, statistische analyse en gedragsanalyse uitvoeren; klanten profilering uitvoeren en uw voorkeuren analyseren...

Met wie uw informatie kan worden gedeeld

Wij kunnen uw informatie delen met:

 • Wetshandhavingsinstanties in verband met een onderzoek om onwettige activiteiten te helpen voorkomen

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met andere derde partijen.

Marketing

Wij willen u graag informatie sturen over diensten en ons bedrijf die voor u interessant kunnen zijn. Dergelijke informatie kan worden verzonden per post, e-mail, telefoon, sms of geautomatiseerde oproep.

Wij zullen u vragen of u wilt dat wij u marketingberichten sturen bij de eerste gelegenheid dat u relevante contactgegevens verstrekt (d.w.z. bij aankoop, inschrijving voor een nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd, enz.) Als u ervoor kiest dergelijke marketing van ons te ontvangen, kunt u zich op elk moment weer afmelden (zie 'Welke rechten hebt u?' hieronder voor meer informatie). Als u vragen hebt over hoe u zich afmeldt, of als u berichten ontvangt die u niet wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde gegevens.

Of persoonlijke informatie door u moet worden verstrekt, en zo ja waarom

U hoeft ons op geen enkel moment persoonlijke informatie te verstrekken.

Hoe lang uw persoonlijke informatie wordt bewaard

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de volgende periodes:

 • Naam: verwijderd zodra daarom wordt verzocht
 • E-mail: verwijderd zodra daarom wordt verzocht

Deze perioden zijn in elk geval niet langer dan noodzakelijk.

Redenen waarom wij uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen en gebruiken

Wij baseren ons op het volgende als rechtmatige grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens:

Gevolgen van ons gebruik van uw persoonlijke informatie

Het gevolg voor u van ons gebruik van uw persoonlijke informatie is:

 • U krijgt updates van onze notities en brieven

Beveiliging van uw informatie

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of geopend. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een reële zakelijke behoefte hebben om deze informatie te kennen. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij zullen ook technologische en organisatorische maatregelen gebruiken om uw informatie veilig te houden. Deze maatregelen kunnen de volgende voorbeelden omvatten:

 • De toegang tot gebruikersaccounts wordt gecontroleerd door een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord;
 • Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers

Wij beschikken ook over procedures om in te grijpen bij een vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging.

Hoewel wij al het redelijke zullen doen om uw persoonsgegevens te beveiligen, erkent u bij het gebruik van de site dat het gebruik van het internet niet volledig veilig is en daarom kunnen wij de veiligheid of integriteit van persoonsgegevens die via het internet van u of naar u worden verzonden, niet garanderen. Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Overdracht van uw informatie buiten de EER

Wij zullen uw persoonlijke informatie op geen enkel moment buiten de EER brengen.

Welke rechten heb je?

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten. Kort samengevat gaat het om rechten op:

 • Eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
 • Toegang tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie waarvoor deze Privacy kennisgeving reeds is ontworpen
 • Eisen dat wij eventuele fouten in uw informatie die wij in ons bezit hebben corrigeren
 • Het wissen van persoonlijke informatie over u in bepaalde situaties te eisen de persoonlijke informatie over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en het recht te hebben deze gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij door te geven
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing
 • bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen
 • In bepaalde andere situaties bezwaar te maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Een schadevergoeding eisen voor schade veroorzaakt door onze inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming

Voor nadere informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin zij van toepassing zijn, zie de richtsnoeren van de Luxemburgse Information Commissioner's Office (ICO) inzake de rechten van personen uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming (http://ico.org.lu/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/)

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve

 • E-mail, bel of schrijf ons
 • Voeg informatie om u te identificeren
 • Weet ons op welke informatie uw verzoek betrekking heeft

Van tijd tot tijd kunnen wij ook andere methoden aanbieden om u uit te schrijven (opt-out) voor direct marketing, zoals bijvoorbeeld knoppen om u uit te schrijven of weblinks. Indien deze worden aangeboden, dient u er rekening mee te houden dat er na de afmelding een bepaalde periode kan verstrijken waarin nog marketing wordt ontvangen terwijl uw verzoek wordt verwerkt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid werd gepubliceerd op 11/12/2020 en voor het laatst bijgewerkt op 11/12/2020

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. U dient dit beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn telkens wanneer u deze website bezoekt. We zullen ook proberen om gebruikers op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen door:

 • By email, if you have opted in to receive emails

Contacting us

Als u vragen hebt over dit beleid of de informatie die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen via:

Oproepen worden beantwoord op de volgende tijden:

 • Maandag tot Vrijdag: 9am tot 6pm;

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Gunter Vanden Neucker