page_pic3.jpg

Wij adviseren individuele managers of management teams die hun eigen bedrijf willen overnemen of die zich wensen in te kopen in een bestaand bedrijf waarin ze het gehele of een deel van het management team wensen te vervangen.

We helpen het management team om het proces alsmede de risikos en voordelen van een MBO of MBI te begrijpen en we coordineren het ganse proces, gaande van het zoeken van de juiste financiering via kapitaal of schuld tot de succesvolle afronding van de transaktie. Voor geïnteresseerde MBI-teams helpen we om de potentiële doelvennootschappen te selekteren, te waarderen en te benaderen.