page_pic3.jpg

Indien uw business snel groeit, indien u wenst te diversifiëren of uit te breiden (lokaal of internationaal), of indien u overweegt één van uw concurrenten over te nemen of ermee te fuseren, hebt u mogelijkerwijze nood aan bijkomende financiering.

Wij adviseren managers en eigenaars van bedrijven over de beste manier om hun vennootschappen of projekten te financieren. Onze focus ligt op acquisitie-financiering (hefboomfinanciering, mezzanine), groeifinanciering, herfinanciering of herstruktureringen.

We hebben een bijzondere kennis en expertise inzake private of publieke plaatsingen van obligaties uitgegeven door kleine of middelgrote bedrijven.